Parafia Rembieszyce

Grono Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Home »  Grupy parafialne »  Grono Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Grono Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 05 grudnia 1996 r. w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach.

CELE STOWARZYSZENIA:
– modlitwa za powołanych i o nowe powołania;
– tworzenie korzystnego klimatu wokół Seminarium i sprawy powołań;
– ofiary duchowe (posty, wyrzeczenia, cierpienia…) w intencji Seminarium i powołań do kapłaństwa;
– w miarę możliwości – praca społeczna na rzecz Seminarium lub ofiary materialne.

CZŁONKOSTWO – OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE
Kto może należeć do „Grona Przyjaciół WSD w Kielcach?
Osoby pełnoletnie, które złożą pisemny wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia, a także dzieci (za zgodą rodziców).

W sposób szczególny zachęcamy do współpracy z Seminarium: rodziny księży, alumnów, sióstr zakonnych i ministrantów; chorych i cierpiących (bezcenny skarb ich modlitw i cierpienia!)
wszystkich wrażliwych na sprawę powołań i tych, którym leży na sercu dobro naszego Seminarium.

Formy uczestnictwa i zobowiązania:
1. Przyjaciel Seminarium – może nim być tylko osoba dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz wniesie składkę w wysokości 1 zł na miesiąc
2. Sympatyk Seminarium – może nim być osoba niepełnoletnia lub dorosła, która zobowiąże się do codziennej modlitwy za Seminarium i o powołania (np. „Pod Twoją obronę…”) oraz – w miarę możliwości – postara się nieść pomoc materialną dla Seminarium. Nie płaci żadnej składki obowiązkowej!
Przywileje:
Za wszystkich Przyjaciół i Sympatyków – żywych jak i zmarłych – modli się codziennie nasze Seminarium. W ich intencji jest odprawiana Msza Św. w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Każdy Przyjaciel otrzyma legitymację. Ponadto każdy Przyjaciel i Sympatyk Seminarium otrzyma 2 razy do roku „List do Przyjaciół” informujący o życiu w Seminarium.

JAK ZOSTAĆ PRZYJACIELEM LUB SYMPATYKIEM?
W naszej parafii osobą odpowiedzialną za udział w Gronie Przyjaciół Seminarium jest p. Kazimiera Krawczyk. Wg stanu na dzień 14.11.2022, Grono Przyjaciół WSD w Kielcach w naszej parafii liczy 82 osoby.

Grono Przyjaciół Seminarium