Parafia Rembieszyce

O parafii

Home »  O parafii

Msze św.
Niedziele i święta
8:00, 12:00
10:00 – w kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mieronicach

Nabożeństwa
I czwartek miesiąca – godz. 17:00 msza święta i nabożeństwo do Krwi Chrystusa – Wspólnota Krwi Chrystusa
13 dzień miesiąca od maja do października – godz. 19:00 msza święta i nabożeństwo fatimskie
22 dzień miesiąca – godz. 19:00 msza święta i nabożeństwo ku czci Św. Rity z Cascia

Adres:
28-366 Małogoszcz, Rembieszyce nr 13
tel. 41-385-38-18
liczba mieszkańców: 1 650

Proboszcz:
ks. Zbigniew Bień, mgr teol., ur. 1967 (Małogoszcz), wyśw. 1992, mian. 2010

Rys historyczny:
Rembieszyce to mała miejscowość w gminie Małogoszcz. Do połowy XV w. Rembieszyce stanowiły część parafii Złotniki i znajdowały się w dobrach cysterskich. Pierwszy drewniany kościół powstał tu w 1438 r. Wówczas również powstała parafia pw. św. Piotra i Pawła Apostołów, należąca do diecezji gnieźnieńskiej. Pierwotny kościółek przetrwał do 1751 r., kiedy na jego miejscu powstał nowy, również drewniany. Świątynię wybudowano z polecenia bpa Komorowskiego. Kościół poświęcił ks. Oleśnicki – kustosz kurzelowski. W 1798 r. kościół strawił pożar. Z polecenia arcybiskupa gnieźnieńskiego parafia Rembieszyce została przyłączona do parafii Złotniki.

Nową świątynię, którą służy wiernym do czasów obecnych, wybudowano w 1799 r. za zgodą biskupa krakowskiego Pawła Turskiego. Jej fundatorem był dziedzic Rembieszyc i Woli Tesserowej – Franciszek Wolski. Jego pomnik stoi do dziś przed kościołem. Kościół poświęcił opat jędrzejowski o. Sebastian Baronowski. Niepozorna, kryta gontem bryła świątyni w Rembieszycach, kryje piękne, zabytkowe wnętrze. W ołtarzu głównym – słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z XVI w. w otoczeniu wot. – Matka Boża trzyma w dłoni zamiast jabłka (symbolu władzy królewskiej) gruszkę. Na zasuwie jest kolejny obraz na deskach przedstawiający patronów parafii – Apostołów Piotra i Pawła.

Po obu stronach drewnianego ołtarza znajdują się dwie naturalnej wielkości, drewniane rzeźby – św. Salomei oraz Marii Jakubowej. Oprócz dwóch ołtarzy bocznych, świątynię zdobią również obrazy olejne.

Odpusty:
św. Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca;
Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia

Czy wiesz, że…
Drugim punktem duszpasterskim jest kaplica pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mieronicach. Jej historia związana jest z minioną epoką, kiedy tworzyła się „Solidarność”. W latach 1980-81 mieszkańcy Mieronic potajemnie, bez zezwolenia władz, wybudowali kaplicę.