Parafia Rembieszyce

Święto Zesłania Ducha Świętego

Home »  Wydarzenia »  Święto Zesłania Ducha Świętego

Święto Zesłania Ducha Świętego

Pięćdziesiąt dni po święcie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, dziesięć dni po Jego Wniebowstąpieniu, chrześcijanie obchodzą święto Zesłania Ducha Świętego. Niedziela Zesłania Ducha Świętego, zwana również pod nazwą Zielone Świątki to wspomnienie dnia, w którym Duch Święty zstąpił na apostołów i inne osoby, które towarzyszyły Jezusowi Chrystusowi.

Zesłanie Ducha Świętego było dla pierwszych chrześcijan bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ to dzięki Niemu otrzymali dar nowego życia w wierze.

Duch Święty daje siłę, pocieszenie i przewodnictwo. Wierzący modlą się do Niego, prosząc o Jego przychylność i szukając wskazówek, jak lepiej żyć zgodnie z nauką Chrystusa. Prośmy dziś szczególnie, powtarzając słowa św. Jana Pawła II:

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi.

Powszechnym zwyczajem, praktykowanym od wielu lat w naszej parafii, jest obrzęd błogosławieństwa pól. Zwykle sprawuje się go w okresie najbujniejszego wzrostu roślin, zbóż. Tradycyjnie jest to maj. W Mieronicach poświęcenie pól odbędzie się w niedzielę 28 mają po mszy świętej o godz. 10:00 a od godz. 19:00 zapraszamy kolejno Wolę Tesserową, Karsznice i Rembieszyce.

28 maj to również wspomnienie błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Prymas nie tylko głosił miłość Boga i bliźniego, ale przekładał tę postawę na konkretne czyny w swoim życiu. O wszystkim, co mówił – czy to była rodzina, sprawy życia społecznego i politycznego – zawsze mówił ze względu na człowieka.

Godne naśladowania Prymasa Tysiąclecia przez ludzi dzisiaj jest to, w jaki sposób w swoim życiu realizował wierność przykazaniom, zwłaszcza największemu przykazaniu, jakim jest przykazanie miłości. Przedstawił tę naukę szerzej w swoim „ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, w którym nawoływał do ewangelicznej miłości we wszystkich przestrzeniach, w których żyje człowiek: w rodzinie, pracy, życiu społecznym czy politycznym.

Przed nami nowy tydzień codziennych spraw i obowiązków – za wstawiennictwem błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego prośmy o to, byśmy postanowienia Społecznej Krucjaty Miłości realizowali w codzienności. Niech Duch Święty nas w tych postanowieniach umacnia, byśmy potrafili żyć miłością do Boga i ludzi .

Błogosławiony kard. Stefanie Wyszyński módl się za nami!

Błogosławionego Dnia Pańskiego!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *